Vi är det medelstora och mindre företagens IT-avdelning

Med kapacitet och kompetens säkrar vi er datainsamling, datahantering och datalagring. Vi ligger i framkant med omedelbar tillgång och kostnadseffektiv säkerhet.

Hosting tjänster

Vi kan leverera allt från backuptjänster med remote IT-support till fullständiga "molntjänster" där all data hanteras i vårt datacenter. Kunden vet alltid var informationen finns, och vem som har tillgång till data.

Uthyrning av serverkapacitet

Vi har Kontinuerlig automatiserad backup mot oberoende servrar. Kontinuerlig remote bevakning av era system. Vi arbetar med välbeprövad teknik, för högsta tillförlitlighet, snabbaste support och lägsta kostnad.

Uthyrning av serverhallar

Vi har flera hallar i drift med stor kapacitet. Hallarna är anpassade för krävande beräkningsmaskiner som kräver kontinuerlig kylning som exempelvis blockkedjeteknik.

Kontakta oss

info@klimatkraft.se

kort om oss

Klimatkraft tillhandahåller IT-tjänster baserade på egen datacenterkapacitet.

Vi har i systerföretaget Dizer tillgång till konsulter som utvecklar, underhåller och supportar IT-tjänster också till större företag och förvaltningar.

Genom Cluster 24 , säljer vi nya tjänster som gör landvinningarna inom IT tillgängliga utan avskräckande kostnader. Blockkedjeteknik och AI öppnar nya möjligheter.